Олімпіада з фізичної культури 2016-2017 року

Всеросійська Олімпіада з фізичної культури 2016-2017 навчального року стане 17 за рахунком заходом, проведеним під егідою Міністерства освіти РФ. Ця подія викликає особливий інтерес у школярів різних вікових груп, які захоплюються активними видами спорту. Вперше фізична культура була включена в перелік олімпіадних предметів у 1999-2000 навчальному році, при цьому пропоновані випробування постійно удосконалюються і доповнюються новими завданнями з урахуванням специфіки сучасного освітньо-виховного процесу.

3ab11f5dbadb593d07d8fc840e84f5af Олімпіада з фізичної культури 2016 2017 року

Як проходить ВОШ з фізкультури?

Всеросійська Олімпіада з фізичної культури 2016-2017 року складається з двох основних аспектів, таких як:

  • завдання теоретико-методичного характеру;
  • практична частина.

Перший з перелічених аспектів передбачає відповіді на поставлені запитання, що стосуються базових знань про спорт, здоров’я та реакції організму на фізичні вправи. Кожен навчальний заклад має право самостійно складати тестові питання, визначати їх кількість, а також час виконання завдання. Основна частина питань (70-90% від загального числа) повинна обов’язково містити кілька варіантів відповідей, причому правильна відповідь може бути одна або декілька. Частина завдань (10-30%) складається на співвіднесення понять і визначень, доповнення інформації, графічне відображення, або розташування тез в правильному порядку.

Що стосується практичної частини ВОШ, то вона полягає у виконанні базової програми з дисципліни «Фізична культура». Основні розділи для здачі нормативів включають гімнастику, футбол, баскетбол, волейбол, легку атлетику (біг на витривалість). Критерії оцінки визначаються відповідно до віку учасників, рівнем фізичного розвитку та індивідуальних особливостей організму.

c0ffd99576ba7989bb1bafc46f807d3b Олімпіада з фізичної культури 2016 2017 року

Всеросійська Олімпіада з фізичної культури проводиться в листопаді-грудні 2016 року, а конкретна дата події встановлюється органами державної влади суб’єктів РФ. До участі в заході допускаються:

  • учні з 7 по 11 класи, що не мають протипоказань по здоров’ю;
  • переможці (призери) аналогічних етапів змагання попереднього навчального року.

Всі учасники діляться на дві групи: 7-8 класи та 9-11 класи. Відповідно в цих вікових категоріях розподіляються підсумкові місця, виходячи з визначених організаторами події квот.

Критерії виставлення оцінок

Технологія оцінки теоретичних завдань ґрунтується на їх правильному вирішенні. Так, наприклад, за правильну відповідь на тестове питання присуджується 1 бал (у разі невірного рішення – 0 балів). Якщо ж у питанні налічується кілька правильних відповідей, то за кожний правильно вибраний варіант нараховується 0,25 бала (за невірний вибір віднімається 0,25 бала). Коли відповідь необхідно дописати самостійно, то за вірне рішення додається 2 бали (при неправильній відповіді – 0 балів). У завданні, де потрібно поєднати поняття і визначення, кожен правильний вибір оцінюється в +1 бал (кожен неправильний -1 бал). Рішення більш складних завдань, пов’язаних з описом, графічним відображенням або перерахуванням, додає в скарбничку учня 3 бали. Максимальний показник, який може набрати учасник ВОШ з теоретичної частини, складає 47 балів.

12557bad9081740f271a9cb8601eec3a Олімпіада з фізичної культури 2016 2017 року

Оцінки з практичного завдання, виставляються з критеріїв, прийнятих у конкретному виді спорту. Наприклад, у гімнастиці (акробатики) бали нараховуються за техніку виконання і складність елементів. У легкій атлетиці (біг на витривалість) результати всіх учасників ранжуються в порядку зростання, після чого кожному з них присуджується певна кількість балів. Спортсмен, який показав кращий результат, отримує максимальну кількість залікових очок. Для складання загального рейтингу всіх учасників заходу рекомендується використовувати максимальну 100-бальну шкалу оцінки.

При підведенні підсумків Олімпіади з фізкультури 2016-2017 року нагороджуються переможці та призери у двох вікових групах (7-8 та 9-11 класи) серед хлопців та дівчат. Ці учасники автоматично отримують право виступити без відбору на муніципальному етапі в наступному році за умови, що вони все ще будуть учнями освітніх установ середньої ланки.

5dd97e3bad4f12c102ba66f510239643 Олімпіада з фізичної культури 2016 2017 року

Цілі проведення ВОШ

Всеросійська Олімпіада з фізичної культури 2016-2017 переслідує наступні цілі:

  • популяризація різних видів спорту в країні;
  • прищеплення здорового способу життя підростаючого покоління;
  • виявлення найбільш перспективних і талановитих спортсменів;
  • стимулювання розвитку фізичних, розумових, лідерських здібностей.

Із зростанням підліткової злочинності в Росії і збільшенням випадків наркотичної, комп’ютерної, алкогольної залежності серед школярів розглянуте захід стає потужним засобом протидії негативним чинникам. На ВОШ у дитини з’являється можливість довести собі, своїм одноліткам або уболівальникам, що він здатний на видатні результати і досягнення нових рекордів. Для багатьох дітей з неблагополучних сімей, інтернатів, спеціалізованих освітніх установ ВОШ стає сенсом життя. Тому доцільність проведення цього заходу не викликає сумнівів у провідних педагогів, тренерів, чиновників країни.