ОГЕ з інформатики в 9 класі 2017 року

ОГЕ з інформатики – це державний іспит, покликаний перевірити знання настільки важливого і потрібного предмету, як інформаційно-обчислювальна техніка. Погодьтеся, вміння спілкуватися з комп’ютером і знати, на яких засадах це спілкування будується, завжди знадобиться у житті. Проте в більшості своїй ОГЕ з інформатики в 9 класі у 2017 році вибирають ті учні, хто в тій чи іншій мірі пов’язує свою подальшу долю з інженерно-технічними спеціальностями.

ОГЕ з інформатики 2017: іспит для 9 класу

Здавалося б, комп’ютер сьогодні є майже в кожній родині, і більшість школярів звертаються з ним досить впевнено. Чому ж ОГЕ з інформатики не користується таким же великим успіхом у дев’ятикласників, як, наприклад, суспільствознавство?

Вся справа в практичній спрямованості іспиту. КІМ з інформатики побудовані таким чином, щоб перевірити уміння вирішувати завдання з ІКТ. Тобто экзаменующиеся виявляють практичні навички, а не знання термінології. Безумовно, без специфічних термінів не обійтися, проте іспит передусім практичний. Кожен пункт КІМ являє собою завдання, яку потрібно вирішити, застосовуючи вивчений на уроках матеріал.

Структура ОГЕ з інформатики

Весь іспит складається з двох частин, які включають в загальному рахунку двадцять завдань.

  • Частина 1. У першій частині іспиту всього 18 завдань, з яких 11 завдань належать до базового рівня і 7 завдань підвищеної складності. Відповіді на завдання першої частини даються в короткій формі: учневі необхідно записати у відповідній графі цифру правильної відповіді з наведених чотирьох.
  • Частина 2. Друга частина іспиту являє собою перевірку аналітичних навичок, уміння працювати з таблицями графіками, знання мов програмування. Писати програмний код можна на кількох мовами за вибором учня – C, C++, Pascal, Basic. Головним у цих завданнях можна назвати демонстрацію знань алгоритму програмування, послідовності дій і чіткості постановки завдань. Всього у другій частині два завдання, обидва вони відносяться до групи особливо складних. При підготовці до іспиту варто враховувати цю особливість і відводити на рішення завдання другої частини як можна більше часу.

Оцінка за іспит

Інформатика – один з тих іспитів, базовий поріг для яких надзвичайно низький.

Мінімальний бал ОГЕ з інформатики в 2017 році – 5 балів.

Тобто для того, щоб іспит вважався успішно зданим, досить набрати всього п’ять балів. Так як завдання з першої частини оцінюються в один бал, то необхідно вирішити всього п’ять завдань з вісімнадцяти.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати на іспиті – 22. За першу частину можна набрати 18 балів, тобто кожне завдання «коштує» 1 бал. За другу частину – 4 бали, 2 бали за кожне завдання. Друга частина перевіряється організаційною комісією вручну, а тому кількість балів залежить не тільки від правильності, але і від повноти відповіді.

Як показують звіти ФИПИ, опубліковані на сайті відомства, максимальний бал з інформатики набирає дуже невелике число учнів. Все ж друга частина іспиту не даремно входить у число особливо складних – впорається з цим завданням на відмінно можуть лічені одиниці.

1734e2a77ff7cbc9708b1004f684720c ОГЕ з інформатики в 9 класі 2017 року

Як здавати ОГЕ

Перед іспитом кожен учень має право зазначити, яке програмне забезпечення йому знайоме і яку мову програмування він вивчав. Ці відомості враховуються при видачі завдань другої частини іспиту.

ЄДІ з інформатики на сьогоднішній день здається тільки в письмовому вигляді. На відміну від своєї «старшої» версії ОГЕ в 9 класі здається в двох варіантах – письмовому та електронному. Перша частина пишеться на спеціальному бланку, друга частина іспиту – виключно практична, тобто учень здає електронний файл у заданому форматі.

У 2017 році ОГЕ з інформатики, як в попередні роки, буде здаватися в двох класах. У першій аудиторії дев’ятикласники здають частину №1 на виданих бланках. Після того, як учні здають бланки з проставленими відповідями, їх переводять у другу аудиторію, де стоять комп’ютери. Завдання другої частини виконуються в електронному варіанті. Учні складають не бланки, а готовий файл, причому файл потрібно розмістити в тій директорії і в тому форматі, в якому зазначають організатори ОГЕ.

Загальна тривалість екзамену – 150 хвилин. Педагоги рекомендують приділяти другої частини іспиту трохи більше часу, тобто оптимальний розподіл таке: одна година відвести на вирішення завдань першої частини і півтори години на вирішення чотирьох завдань з другої частини іспиту.